Knowledgebase
Oldenburger Automatisering > Help Desk > Knowledgebase

Search help:


Per ongeluk gewiste artikelen terugzetten.

Solution

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook in dit geval waarbij een klant een gedeelte van het artikelbestand heeft gewist.
Er hoeft geen paniek te ontstaan als er maar een recente backup van de database aanwezig is. 
Zo ook in dit geval.

De werkwijze is als volgt.

Maak voor de zekerheid eerst een back-up van de bestaande database.

Maak vervolgens een nieuwe database aan met een andere naam (b.v. DBBACKUP)

Restore de backup-database naar de DBBACKUP
Let op: zet onder options een vinkje bij " Overwriting existing database" 

U heeft nu twee databases: de originele (bijvoorbeeld genoemd CAMDB) en de DBBACKUP

Vervolgens moet u een script uitvoeren die vanuit de DBBACKUP records terugzet naar CAMDB

Een voorbeeld hieronder:

insert into camdb.dbo.rbart

SELECT * from dbbackup.dbo.rbart

where LEVCODE = 'JANSEN';

go

Met bovenstaande opdracht worden alle records waarbij de Leverancierscode "Jansen" is, teruggezet naar de originele database.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Voordeel SQL boven TPS
Backup maken database
Foutmelding bij artikelen of klanten in de SQL versie van PCC
Alle tabelwaarden van een veld in 1 x veranderen
Importeren artikelen via CSV (komma-gescheiden bestand).
Article details
Article ID: 136
Category: SQL
Date added: 05-09-2017 06:40:50
Views: 126
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back