Knowledgebase
Oldenburger Automatisering > Help Desk > Knowledgebase

Search help:


» Category: Query  (Go back)

» Articles in this category:

 
Debiteurenoverzicht (boekhouding) Article not rated yet
 select  DEBITEURNAAM,  SUM (FACTUURBEDRAG) as totaalfacturen,  SUM(ONTVANGENBEDRAG) as ontvangen,  SUM(OPENSTAANDBEDRAG) as openstaand  from openfacturend WHERE OPE...
Resultaatrekening (boekhouding) Article rated 5.0/5.0
SELECT  boeking.tegenrekening ,gboek.omschrijving ,sum(boeking.debet) ,sum(boeking.credit) ,(sum(boeking.credit)-sum(boeking.debet)) AS saldo FROM boeking INNER JOIN gboek ON boeking.tegen...
Inkopen per leverancier (boekhouding) Article rated 5.0/5.0
SELECT crediteurcode, SUM(debet - credit) AS saldo FROM boeking WHERE tegenrekening BETWEEN 7000 AND 7999 AND dagboek=99999995 AND boekjaar = DATEPART (year, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY crediteurcode ...
Afname per geselecteerde leverancier (orders) Article not rated yet
SELECTsum(orddet.bedrag), orddet.klantnummer,klantrel.naamFrom orddetINNER JOIN rbart ON orddet.artikelcode = rbart.artikelcodeINNER JOIN levrel ON rbart.levcode = levrel.levcodeINNER JOIN klantrel ON...
Afnamen klant in totaal per leverancier (orders) Article not rated yet
SELECT levrel.levcode, levrel.naam, sum(orddet.bedrag) From orddet INNER JOIN rbart ON orddet.artikelcode = rbart.artikelcode INNER JOIN levrel ON rbart.levcode = levrel.levcode INNER JOIN ordhea...
Omzetoverzicht (orders,grafiek) Article not rated yet
Select orderdatum, SUM(orderbedrag) FROM ordhead WHERE orderdatum BETWEEN DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0) AND DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()) + 1, -1) AND orderstatus=4 GROUP BY orderdat...
Gemiddeld bedrag van verkoop op dag in de week (orders,grafiek) Article not rated yet
SELECT DATENAME(dw,orderdatum) As DagvandeWeek, AVG(orderbedrag) GemiddeldeDagVerkoop FROM ordhead WHERE orderdatum between #startdatum# AND #einddatum# GROUP BY DATENAME(dw,orderdatum)
Afname klant incl.omschrijving 2 (orders) Article not rated yet
SELECT orddet.leverdatum,orddet.artikelcode, orddet.oms1, orddet.oms2, orddet.leveren, orddet.bedrag From orddet INNER JOIN rbart ON orddet.artikelcode = rbart.artikelcode INNER JOIN levrel ON rbart.l...
Openstaande debiteuren faturenlijst (boekhouden) Article not rated yet
 select  DEBITEURNAAM,  FACTUURNUMMER,  FACTUURDATUM,  FACTUURBEDRAG as 'Factuurbedrag',  ONTVANGENBEDRAG as 'Ontvangen',  OPENSTAANDBEDRAG as 'Openstaand', &...
Dynamische ontvangers (herinneringen) Article not rated yet
Om een klant alleen zijn herinnering (data) toe te sturen moet u twee rapporten maken. Allereerst het rapport om de lijst te genereren. Deze kan er als volgt uitzien:   SELECT klantrel.her...
Crosstab van afgewerkte orders per maand vanaf 2012 Article not rated yet
Maak een nieuwe rapportage aan als Crosstab en gebruik de onderstaande query. Eventueel kunt u voor 2012 ook een ander jaartal invullen.    
Overzicht per hoofdgroep/Groep Article not rated yet
De volgende Query kunt u gebruiken om een overzicht per Hoofdgroep/Groep te bewerkstelligen inclusief totaalbedrag en aantal items.   Select stamgroe.hoofdgroep AS Hoofdgroep,stamgroe.groepcode...
Omzet per Groep/Hoofdgroep (combinatie PCC EN R&B) Article not rated yet
De volgende query in ART selecteert alle contante kassaverkopen (orderstatus 10) in PCC en Afgewerkte orders (orderstatus 4) in R&B Select stamgroe.hoofdgroep AS Hoofdgroep,stamgroe.groepcode AS ...
LoV Hoofdgroep Article not rated yet
In de vorige tip werd gesproken over een aparte LoV lijst voor hoofdgroep. Zo ziet deze query eruit: select hoofdgroep,omschrijving from hgroep order by 2   Geef het de naam: hoofgroep Kies ...
Overzicht openstaande facturen vanuit verkoopboek Article not rated yet
Let op dat er 3 parameters worden gebruikt: Tegenrekening (debiteuren), startdatum en einddatum. SELECT
Check of er in de juiste boekjaren is geboekt Article not rated yet
een snelle check om te kijken of er ook fouten zijn gemaakt bij het inboeken in het juiste boekjaar.SELECT
Overzicht openstaande facturen met instelbare maandultimo Article rated 5.0/5.0
Hieronder een query met een debiteurenoverzicht gelijk aan R&B. Let op dat u het grootboeknummer voor de debiteuren aanpast. In dit voorbeeld staat deze op 1300.   SELECT     &nb...
Omzetoverzicht, grafiek, per week (XY grafiek) Article not rated yet
select DATEPART(week,ordhead.orderdatum), sum(ordhead.orderbedrag) from ordhead where YEAR(ordhead.orderdatum)=YEAR(getdate()) AND ordhead.orderstatus=4 group by DATEPART(week,ordhead.orderdatum...
Op welke uren van de dag zijn de meeste verkopen en wat is het gemiddeld besteed bedrag? Article rated 3.0/5.0
Query:   SELECT DATEPART(hh, ordertijd) AS Uur, sum(orderbedrag) Bedrag,count (ordernummer) Verkopen,(sum (orderbedrag)/count (ordernummer)) GemiddeldFROM ordheadWHERE orderdatum between #start...
Lijst van leveranciers welke verkoopgoederen hebben geleverd. Article not rated yet
Een selectie maken van leveranciers die u verkoopgoederen hebben geleverd, maakt u met onderstaande query.Gegevens worden uit de orderdetails gehaald en gegroepeerd per leverancier. U moet zelf twee ...
Factuurboekingen Article rated 5.0/5.0
Het is soms makkelijk om na te gaan hoe een factuur is geboekt. Onderstaande eenvoudige Query geeft alle boekingen betreffende een bepaalde factuur in beeld. select datum, boeknummer, dagboek, om...
Kassa dag-verslag PCC Article not rated yet
Een kassa dagverslag vindt u hieronder. Let op: er worden twee parameters gebruikt. (QUERY:)   select ordhead.ORDERDATUM AS Datum, sum(ordhead.KONTANT) AS Contant, sum(ordhead.GIROBETAAL) A...
Lijst voor PCC met Bruto prijzen. Met resultaat en aantal verkochte items Article not rated yet
Hier een vrij compleet formulier over het resultaat per verkoopregel.Let op: Als het BTW tarief wijzigt, dan moet deze query worden aangepast. Verder gaat hij uit dat BTWcode 1 21% is en BTW 2 6% (zie...
Automatisch lijst produceren en versturen naar e-mailadres Article not rated yet
Het is mogelijk via Jobs om een bepaalde rapportage automatisch te versturen. Dat kan handig zijn voor penningmeesters of administrateurs. In plaats van een datum van bij #startdatum# of #einddatum#&n...
Zoeken inkoopboek/verkoopboek verschillen Article rated 5.0/5.0
Soms is men handmatig bezig met muteren in het inkoopboek en komt men tot de ontdekking dat er een verschil is. Vervolgens moet je alle boekingen nalopen om te kijken waar dit verschil zit. Met b...